Junior konzultant informačnej bezpečnosti

Pracovná náplň

 • Manažment informačnej bezpečnosti a asistencia pri poskytovaní služieb virtual CISO pre našich klientov.
 • Poskytovanie služieb v oblasti manažmentu rizík kybernetickej bezpečnosti (vybudovanie inventáru aktív, identifikácia zraniteľností, hrozby a kalkulácia rizík a návrh plánu ošetrovania rizík).
 • Zúčastňovanie sa na vykonávaní auditov kybernetickej bezpečnosti podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti a podľa všetkých hlavných frameworkov a štandardov (ISO 27001, CSF, PCI DSS).
 • Vypracúvanie reportov z auditov, posúdení rizík, cvičení a iných služieb spolu s odporúčaniami na stratégie mitigácie a poskytovanie konzultácií ohľadom implementácie bezpečnostných opatrení.
 • Implementácia frameworkov informačnej bezpečnosti, vytváranie bezpečnostných politík, štandardov a procedúr.
 • Vykonávanie tréningov a školení v informačnej bezpečnosti a budovanie povedomia o informačnej bezpečnosti.
 • Účasť na interných projektoch a úlohách podľa Vášho záujmu a preferovaného kariérneho rastu.

Požiadavky

 • Záujem trvalo sa vzdelávať v oblasti počítačovej bezpečnosti
 • Schopnosť spolupracovať a efektívne komunikovať v tíme
 • Silná osobná a pracovná etika
 • Anglický jazyk – B2

Výhody pri pohovore 😊

 • Znalosť všeobecne uznávaných štandardov pre riadenie informačnej bezpečnosti, riadenie rizík a audit veľkou výhodou
 • Znalosť slovenskej národnej legislatívy upravujúcej informačnú a kybernetickú bezpečnosť
 • Skúsenosti s auditovaním, manažmentom rizík a informačnou bezpečnosťou vo všeobecnosti
 • Znalosť bežne používaných taktík a techník útočníkov zameraných na IT infraštruktúru a schopnosť ich identifikovať
 • Znalosť OS Windows/Linux a systémových nástrojov
 • Relevantná certifikácia z oblasti IT bezpečnosti a GRC, ako napríklad: CRISC, CISA, CISM, CISSP, CGEIT
 • Účasť na ľubovoľných súťažiach/cvičeniach v oblasti IT bezpečnosti
 • Prehľad o novinkách v oblasti IT bezpečnosti
 • Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania

Ponúkame

 • Miesto výkonu práce: z domu, s možnosťou práce v kancelárii v Bratislave
 • Odborné vzdelávanie a účasť na konferenciách
 • Príspevky na školenia (vrátane jazykových) a certifikácie až do 100% hodnoty
 • Firemné podujatia a teambuildingy
 • Príspevok na elektroniku (notebook, telefón a iné)
 • Možnosť kariérneho rastu v nasledujúcich oblastiach: Forenzná analýza, Incident response, Penetračné testovanie, Malvér analýza, Audit
 • Zamestnanecká MultiSport karta
 • Dátum nástupu: Dohodou
 • Základná zložka mzdy (brutto) od 1500 po 3500 EUR/mesiac v závislosti od Vašich skúseností

Kontakt

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na [email protected].