Hero-area bg image
IstroSec

European Cybersecurity Company.
Threat Intelligence. Incident Response. Cyber Advisory.

TI accredited
ISO/IEC 27001:2013

O nás

Proaktívna bezpečnosť

Etický hacking, cyber intelligence, technické posudzovanie a zvyšovanie odolnosti infraštruktúry a systémov, governance, manažment rizík a súlad, školenia a cvičenia.

Reaktívna bezpečnosť

Riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov, forenzná analýza, zachytenie digitálnych stôp a znalecká činnosť. Analýza malvéru, vývoj malvér vakcín a cyber counterintelligence.

Feature side image
0

Vyškolení ludia

0

Analyzovaný malvér

0

IR a Forenzná analýza

0

Penetračné testy

0

Riešené APT skupiny

0

Publikované CVE

0

Roky skúseností dokopy

0

Poslané phishingové emaily

Sme európska firma

IstroSec je etickou spoločnosťou, ktorá vykonáva svoje podnikateľské aktivity čestne, apoliticky, priamo a spravodlivo voči všetkým zúčastneným stranám.

Vízia IstroSec

Byť medzinárodným lídrom v oblasti výskumu, vývoja a služieb kybernetickej bezpečnosti a poskytovať inovatívne a účinné bezpečnostné riešenia.

Ciele IstroSec

Našim cieľom je ponúkať kvalitné a odborné služby našim zákazníkom za primeranú cenu a prostredníctvom nich kontinuálne zvyšovať ich odolnosť voči bezpečnostným hrozbám.

Skúsenosti IstroSec

Máme za sebou stovky vyriešených bezpečnostných incidentov, vrátane skupín APT. Máme tiež vlastné CVE a vykonali sme tisíce penetračných testov, analýz škodlivého softvéru a školení.

Klienti IstroSec

Našimi zákazníkmi sú malé a stredné podniky, korporácie, spoločnosti z rebríčka Fortune 500 a vládne subjekty vo všetkých priemyselných odvetviach, ktoré berú kybernetickú bezpečnosť veľmi vážne.

Naše služby

Naše referencie

Naše certifikáty

GCFE

GCFE

GIAC Certified Forensic Examiner

GCFA

GCFA

GIAC Certified Forensic Analyst

GCPN

GCPN

GIAC Cloud Penetration Tester

GXPN

GXPN

GIAC Exploit Researcher and Advanced Penetration Tester

CISA

CISA

Certified Information Systems Auditor

CRISC

CRISC

Certified in Risk and Information Systems Control

CISSP

CISSP

Certified Information Systems Security Professional

OSCP

OSCP

Offensive Security Certified Professional

OSWP

OSWP

Offensive Security Wireless Professional

CRTP

CRTP

Certified Red Team Professional

CRTE

CRTE

Certified Red Team Expert

CEH

CEH

Certified Ethical Hacker

CHFI

CHFI

Computer Hacking Forensic Investigator

CCNA

CCNA

Cisco Certified Network Associate

CCDCOE

CCDCOE

NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence

Enisa

Enisa

Mobile Threats & Incident Handling; Digital forensics; Artefact Analysis

CompTIA CySA+

CompTIA CySA+

Cybersecurity Analyst+

CCFA

CCFA

CrowdStrike Certified Falcon Administrator

CCFR

CCFR

CrowdStrike Certified Falcon Responder

CCFH

CCFH

CrowdStrike Certified Falcon Hunter

Microsoft Certified

Microsoft Certified

Security, Compliance, and Identity Fundamentals

Microsoft Certified

Microsoft Certified

Azure Security Engineer Associate

Microsoft Certified

Microsoft Certified

Azure Solutions Architect Expert

AWSC

AWSC

Advanced Windows Security Course Certified Security Professional

SOC Analyst

SOC Analyst

SOC Analyst Course Certificate of Completion

ITIL

ITIL

Foundation Certificate in IT Service Management

PRINCE2

PRINCE2

Foundation Certificate in Project Management

Náš tím

Lukáš Hlavička

Lukáš Hlavička

CTO

Lukáš Hlavička, CISSP, GCFA, GXPN zastáva pozíciu CTO v spoločnosti IstroSec. V minulosti slúžil ako riaditeľ oddelenia DFIR, riaditeľ vládnej jednotky CSIRT.SK a súdny znalec. Špecializuje sa na cielené kybernetické útoky, reakcie na bezpečnostné incidenty a penetračné testy infraštruktúry.

Milan Kyselica

Milan Kyselica

Vedúci penetračný tester

Milan pracuje ako vedúci penetračný tester v IstroSec. Zameriava sa na red teaming, sociálne inžinierstvo a testovanie aplikácií.

Henrich Slezák

Henrich Slezák

Certifikovaný audítor kybernetickej bezpečnosti

Henrich je konzultant zameraný na výkon auditu kybernetickej bezpečnosti, GRC, manažment informačnej bezpečnosti, školenia a tréningy. Má viac ako 10 rokov skúsenosti vo verejnej správe a súkromnom sektore.

Peter Fischer

Peter Fischer

Vedúci oddelenia managed defense

Peter pracuje ako vedúci oddelenia managed defense v spoločnosti IstroSec. Taktiež sa zameriava na forenznú analýzu, incident response, threat intelligence a prieskum DarkWeb-u.

Zuzana Vargová

Zuzana Vargová

Senior forenzná analytička

Zuzana sa zameriava na forenznú analýzu OS Windows. Má viac ako 6 rokov skúseností v oblasti kyberbezpečnosti, pôsobila v štátnej i súkromnej sfére.

Matúš Sámel

Matúš Sámel

Senior inžinier managed defense

Matúš sa zameriava na správu obrany infraštruktúry a vývoj automatizačných nástrojov. Má množstvo skúseností so správou, nasadzovaním a prácou s rôznymi bezpečnostnými riešeniami typu EDR.

Nedávne príspevky

GLOBSEC 2023 Bratislava Forum

Aj v tomto roku sa v Bratislave konala prestížna medzinárodná bezpečnostná konferencia GLOBSEC 2023 Bratislava Forum, ktorej sa zúčastnili viaceré známe osobnosti, medzi ktorými boli aj najvyšší štátny predstavitelia Francúzska, Ukrajiny či Slovenska.

GLOBSEC a IstroSec

Naša spoločnosť IstroSec čoskoro dovŕši druhý rok fungovania na trhu a neustále sa usiluje vykonávať svoju obchodnú činnosť čestne, apoliticky, priamo a spravodlivo.

Všetky príspevky

Kontaktujte nás

Černyševského 10, 851 01 Bratislava, Slovensko
+421 905 729 371