GLOBSEC 2023 Bratislava Forum

  • piatok, jún 2, 2023
Singel-post cover image

Aj v tomto roku sa v Bratislave konala prestížna medzinárodná bezpečnostná konferencia GLOBSEC 2023 Bratislava Forum, ktorej sa zúčastnili viaceré známe osobnosti, medzi ktorými boli aj najvyšší štátny predstavitelia Francúzska, Ukrajiny či Slovenska. Hlavnými témami konferencie boli:

  • Pokračujúca podpora pre Ukrajinu
  • Odolnosť Európy tvárou v tvár vojne
  • Zmierňovanie globálnych dôsledkov konfliktu (hospodárske, energetické, hodnotové reťazce) – v globálnom dialógu

Naša spoločnosť IstroSec sa okrem zúčastnenia na tejto konferencii ako jeden z partnerov starala aj o zabezpečenie webových stránok GLOBSEC a prispela k hladkému chodu počas celej doby trvania konferencie.

Spoločnosť GLOBSEC je častým cieľom kybernetických útokov rôzneho druhu, preto je nevyhnutné, aby bezpečnosť systémov bola na najvyššej možnej úrovni. Aj z tohto dôvodu sme boli oslovení na dodanie viacerých nami ponúkaných služieb a naďalej pomáhame zabezpečiť stabilný a bezpečný chod spoločnosti GLOBSEC ako aj ďalších našich klientov.