Výskum a vývoj

IstroSec vykonáva výskum v nasledujúcich oblastiach:

 • Kybernetické útoky

 • Bezpečnostné zraniteľnosti

  • Operačné systémy (Windows, Linux, Android, IOS)

  • Používané aplikácie

  • IoT

  • Automotive

  • Podnikové systémy

 • Malvér

  • Prevencia infekcie malvérom

  • Detekcia malvéru v systéme

  • Odstránenie malvéru

  • Zraniteľnosti malvéru a ich využitie v kontexte riešenia incidentov.

 • Kryptomeny

 • Dark Web výskum pre potreby reakcie na incident, forenznej analýzy a identifikácie útočníka

Výskumníci z tímu IstroSec majú dlhodobé skúsenosti v oblasti výskumu a hľadania zraniteľností.