Intelligence

Intelligence Datasheet SK

Služba Intelligence obsahuje podslužby, ako sledovanie rôznych únikov dát zverejnených na clear, deep a dark webe.

IstroSec poskytuje Intelligence služby pre organizácie:

  • Cielená intelligence o hrozbách. Akčný informačný kanál relevantný pre organizáciu zákazníka. Odborníci IstroSec poskytujú komplexné služby od analýzy požiadaviek, poskytovania použiteľných informácií o hrozbách a implementácie spotrebiteľov v cieľových organizáciách.

  • Monitorovanie úniknutých dát. Odborníci IstroSec budú monitorovať potenciálne úniky dát zo zákazníckych organizácií zverejnené na clear webe, deep webe a dark webe.

  • Prehľady hrozieb. Odborníci IstroSec pripravia intelligence reporty pre najvyšší a / alebo stredný manažment, týkajúce sa aktuálnych hrozieb a zneužitých zraniteľností, ktoré sú relevantné pre konkrétnu organizáciu.

Prečo IstroSec?

Expertíza v reakcii na kybernetické bezpečnostné incidenty, analýzy malvéru a digitálnej forenznej analýzy

Špecialisti IstroSec preukázali expertízu v oblasti reakcie na incident, digitálnej forenznej analýzy a analýzy malvéru riešením niekoľkých štátom sponzorovaných APT útokov, reakciou na útoky zameraných na spoločnosti vo Fortune 500. Taktiež niektorí členovia IstroSec boli členovia víťazného tímu podujatia LockedShields 2016, ktoré je najpokročilejšie kyber-cvičenie vo svete zamerané na reakciu na bezpečnostné incidenty.

Naši experti na reakcie na incidenty sú tiež držiteľmi medzinárodne uznávaných certifikátov, ako sú GIAC Certified Forensic Analyst (GCFA), GIAC Certified Forensic Examiner (GCFE), Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI) a ďalšie.