Školenia a cvičenia

Odborné školenia a cvičenia

IstroSec poskytuje pokročilé tréningy v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Tréningy sú zamerané na poskytnutie reálnych znalostí a spôsobilostí, ktoré umožnia účastníkom efektívne riešiť denné problémy v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

BootCamp je (5+1) denný vzdelávací workshop zameraný na niektorý z aspektov kybernetickej bezpečnosti, pričom posledný deň je vo forme workshopu, na ktorom sa riešia prípadové štúdie účastníkov tréningu.

V súčasnosti sú dostupné BootCampy:

 • RealWorld Forenzná analýza

 • RealWorld Penetračné testovanie

 • RealWorld Incident response

IstroSec ponúka cvičenia kybernetickej bezpečnosti v rámci organizácie. Cieľom cvičenia obyčajne býva:

 • Preveriť incident response plan

 • Otestovať reakcie obranného tímu v prípade bezpečnostného incidentu

 • Otestovať interné a externé eskalačné postupy v prípade incident response

 • Ponúknuť internému bezpečnostnému tímu HandsOn skúsenosti v oblasti riešenia technických aspektov bezpečnostného incidentu

V rámci cvičení IstroSec ponúka:

 • Table-Top cvičenia

 • Blue Team cvičenia

 • Purple team cvičenia

 • Kombinované cvičenia

Prečo IstroSec?

Naši experti majú mnohoročné skúsenosti s účasťou a vedením rôznych tréningov a cvičení. Boli súčasťou celo-Európskych kybernetických simulácií, lektori pre štátnu správu a niektoré zložky a organizovali mnoho table-top cvičení pre FORTUNE 500 korporácie.