GLOBSEC a IstroSec

  • nedeľa, feb 19, 2023
Singel-post cover image

Naša spoločnosť IstroSec čoskoro dovŕši druhý rok fungovania na trhu a neustále sa usiluje vykonávať svoju obchodnú činnosť čestne, apoliticky, priamo a spravodlivo. Tieto vlastnosti sú pre nás rovnako podstatné aj pri výbere obchodných partnerov či dodávateľov.

V minulom roku, sa zúčastnil prestížnej medzinárodnej bezpečnostnej konferencie GLOBSEC 2022 Bratislava Forum, odborník z nášho tímu. Organizuje ju rovnomenná mimovládna organizácia, ktorá je nezávislá a nestranícka. Usiluje sa o zvýšenie bezpečnosti, prosperity a udržateľnosti v Európe, ale aj na celom svete. Práve, preto sa, aj ideologicky výrazne prekrýva s cieľmi a predstavami spoločnosti IstroSec.

Hlavná téma tejto konferencie sa mení každý rok, no vo všeobecnosti je jej cieľom priblížiť ľuďom nápady a riešenia, ako prekonať široké spektrum výziev, ktoré definujú meniaci sa globálny poriadok v rámci štyroch aktuálnych prúdov:

  • Obrana a bezpečnosť
  • Geopolitika
  • Demokracia a odolnosť
  • Ekonomika a podnikanie

Z dôvodov uvedených vyššie, sme sa stali strieborným členom GLOBSEC a v najbližšom období sa budeme usilovať o vzájomnú prosperitu, rozvoj a pozitívny dopad našich činností na Slovensko, Európu aj celý svet.